Bookmark and Share

Novinky pro děti, mládež a dospělé

Vydáno dne 05. 06. 2020 (518 x přečteno)

Dědeček vypráví pohádky v lese; Les hraje krásně, i když je v něm ticho – dvě knihy v jednom svazku

První je pro menší děti, které krátké pohádky vedou k úctě k přírodě. Druhá kniha je určena již dětem starším.

Autor: Erich Václav

 

Smysly zvířat : sluch – čich – kniha seznamuje dětské čtenáře se způsobem, jakým slyší a cítí některé druhy zvířat

Autorky:  Bronislava Hyvnarová a Michaela Hrachovcová

 

Jak umírá král – kniha čtenáře seznámí s okolnostmi smrti významných českých panovníků

Autor: Jan Bauer

 

Něco si vymysli – satirické, šokující i obviňující povídky

Autor: Chuck Palahniuk

 

Netušená láska – historická romance

Autorka: Barbara Cartland