Bookmark and Share

Poplatky a ceník služeb

Vydáno dne 01. 01. 2013 (3839 x přečteno)


 

1. Čtenářský poplatek

Dospělí -- Kč
Děti, studující, důchodci -- Kč

 

2. Poplatky z prodlení

I. upomínka 20,- Kč
II. upomínka 40,- Kč
III. upomínka 60,- Kč

Doporučený dopis městského úřadu 100,- Kč

 

Poškození a ztráta půjčeného dokumentu

- Při ztrátě výpůjčky je čtenář povinen uhradit cenu knihy, brožury či časopisu a výlohy za zpracování dokumentu ve výši 10,- Kč.


- U publikací, jejichž hodnota se během času změnila, zaplatí čtenář cenu přiměřeně upravenou.

- Poškození čárového kódu 5,- Kč
- Záměrné poškození obalu 5,- Kč

- Při ztrátě nebo poškození publikací z jiných knihoven, v rámci MVS, bude poplatek uhrazen dle ceníku příslušných knihoven.


3. Poplatky za speciální služby

Meziknihovní výpůjční služba – aktuální poštovnéDalší články

Základní informace

    Skupiny článků